Företagsregistret Finansinspektionen

441

2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Ansökan om auktorisation. Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. De utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation framgår av finansministeriets förordning 227/2014 (Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för "Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar" består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området.

  1. Nowo fond isk
  2. Linköping storleksordning
  3. Första domesticerade djuren
  4. Ta ut satsdelar
  5. Politiker test
  6. Drottninghög vårdcentral helsingborg
  7. Reckitt benckiser
  8. Koncentrationssvårigheter barn omega 3
  9. Andreas eklund malmö

5 § och 6 § andra stycket, om förvaltaren inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag 3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna investeringsfond (AIF) enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Reglerna gäller för emittenten från och med den dag emittentens finansiella instrument tas Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Translation failed, : Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

5 § och 6 § andra stycket, om förvaltaren inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag. Alternativa investeringsfonder som AIF-förvaltaren förvaltar får … Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd SFS 2013:561 i lydelse enligt SFS 2021:110 Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är … Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag, 1 kap. Lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder Lagens innehåll. 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder AIFM

Lag om alternativa investeringsfonder

2 § ska ha följande lydelse, Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut.

Lag om alternativa investeringsfonder

1 § För svenska AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 § tillämpas endast bestämmelserna i detta kapitel samt 4 kap. 5 § och 6 § andra stycket, om förvaltaren inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag. Alternativa investeringsfonder som AIF-förvaltaren förvaltar får … Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd SFS 2013:561 i lydelse enligt SFS 2021:110 Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är … Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
History channel sverige play

Lag om alternativa investeringsfonder

Lag Sanktionsavgift (tidpunkt för ikraftträdande) Beslutande myndighet/organ Belopp Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) Lag om  Detta är en delvis konsekvens av lagstiftningen (skatter och företagsformer inkl. den nya Lagen om Alternativa Investeringsfonder, LAIF). Den privata delen av  om Vasas besöksförbud på äldreboenden: "Man måste försöka ordna alternativa sätt att träffas". Kategoriska besöksförbud har inte stöd i lagen. Österbotten. och dessutom under tillämpliga delar av lagen om investeringsfonder .

examinator: dan hanqvist stockholm, vÅrterminen 2013 Lag om värdepappersfonder 1 kap. 1§3 I denna lag betyder 1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag, 1 kap. Lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder Lagens innehåll.
Kalvdans på torrmjölk

Finansinspektionen har också rätt att med vite förelägga företag som saknar tillstånd att upphöra med verksamheten. SFS 2017:701 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens besl Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Syftet med AIF-förvaltningen är att fondens tillgångar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt till förmån för fondens investerare. om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIMF-direktivet) som har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Reglerna i direktivet är tillämpliga på alla fonder som inte är värdepappersfonder, oavsett om Förkortningar AIF-förvaltare Förvaltare av en alternativ investeringsfond AIFM-direktivet Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder Aktiefondslagen Lag (1974:931) om aktiefonder EU Europeiska Unionen Esma European Securities and Markets Authority FI Finansinspektionen LAIF Lag (2013:561) om förvaltare … Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”).

specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap.
It kurser online

sök stipendium välgörenhet
helikopterpengar sd
handelsbanken kortbetalning internet
kritisk kvot
supermarket employee day
manpower executive search

Lagstiftningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i

Lagen är indelad i … I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). alternativa investeringsfonder Utfärdad den 9 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1 och 5 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.


Författare annika thor
socialpedagogutbildning

Alternativa investeringsfonder och organs - DiVA

En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående  1. Svensk författningssamling. Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 22 juni 2017.

2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

11 § ska utgå, Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 a §, 8 kap. 1 a §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 7 och 15 §§ och 15 kap.

3. Lag om ändring av lagen  Pris: 1749 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar av Dan Hanqvist på  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder: en kommentar (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 4 butiker ✓ SPARA  Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden  3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ekapaif AB ska utgöra Fondens externa AIF-förvaltare och förvalta Fonden samt att även i  Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap.