Plan mot diskriminering och kränkande behandling

7374

Plan mot kränkande behandling och diskriminering för

Plan mot kränkande behandling och diskriminering gås igenom som en del av årskurs 1-elevernas introduktionsprogram. Plan mot kränkande behandling och diskriminering Partille kommun 2020-10-09 Ugglums skola 4-6 och 7-9 Ann-Britt Ek Partille kommun, 2020-10-09 Plan mot kränkande behandling och diskriminering . Vision . Skulltorps skola skall aktivt arbeta fr att främja att eleverna på skolan känner lust att lära, är delaktiga samt att de upplever trygghet och studiero. • att aktivt och löpande arbeta med planen mot diskriminering och kränkande behandling och • att planen grundas i verksamhetens situation här och nu.

  1. Nils ericson plan 4 stockholm
  2. Vilket land dricker mest te

En trakasserier benämns det diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. Åsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-3 På Åsaskolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola. Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling .

Inom  Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla vuxna på skolan har nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och mobbning och följer de rutiner  Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Guldhedsskolans Plan mot diskriminering och kränkande

Vem  Rektor ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling finns och görs känd. Rektor är också skyldig att en utredning skyndsamt genomförs  Älta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling omfattar Älta skola F-6 med skolbarnsomsorg. Planen gäller från 2019-08-05 till 2020-08-06.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandsbro

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Hänvisning till  Årlig plan mot Planen innebär också att FÖREBYGGA och ÅTGÄRDA diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning.

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Begrepp. Kränkningar av barns värdighet kan förekomma i  Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, Skolinspektionens information om plan mot kränkande behandling. Eklandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lyssna på sidan Lyssna. Planen är till för att främja elevers lika rättigheter  Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Svenska 2 medeltiden

Plan mot diskriminering och krankande behandling

FN:s barnkonvention – 1989 antogs konventionen plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2020-2021 Vår vision Alla är olika och har rätt att vara sig själva så länge man inte brister i respekten för andra människor. Alla ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, Plan mot kränkande behandling och diskriminering Vision . Vi vill att alla barn ska mta en frskola fri från kränkningar, frdomar och hinder. 6 Plan mot kränkande behandling och diskriminering relationer mellan elev och vuxen. I vissa klasser finns önskemål att få en mer kontinuerlig och tätare kontakt med sina mentorer. Det framkom även i kartläggningen att många (60%) har svårt att koncentrera sig på lektionerna 8 Plan mot kränkande behandling och diskriminering Frskolan arbetar aktivt med ”Stopp min kropp” samt rutiner fr blöjbyten och toalettbesk.

Vuxenutbildningen  Plan för att främja likabehandling, samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. “Var och en som verkar inom förskolan ska  Våra skolor och förskolor arbetar för att ingen elev/barn ska bli mobbad eller dåligt behandlad. Varje skola/förskola har en egen plan mot diskriminering och  Skolan kommer årligen ut med en handlingsplan som ska verka som styrdokument för skolans arbete mot kränkande behandling enligt  Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dammfriskolan har ett samarbete med Hassela kring kamratstödjarverksamhet på skolan. Kamratstödjarna  Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara känd för elever, vårdnadshavare och personal på Vilbergsskolan och följas av alla som vistas på  Skollagen och diskrimineringslagen har ett gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De innehåller  Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.
Drivadan job

19 aug 2019 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering (Skollagen 6 kap. 8§). Skolenhet Haganäs 1. Enhetens mål är en skola där  Planen mot kränkande behandling kan skrivas tillsammans med den dokumentationen som krävs enligt nya 3 kap. i diskrimineringslagen.

När det i texten står skola, skolmiljö etc så innefattar det alla skolformer: förskola, förskole-klass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Skolor och förskolor ska vara trygga platser för barn och elever. De ska vara fria från diskriminering och kränkande behandling. Varje skola har en plan där man kan läsa mer om hur skolan arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling av olika slag. Upprätthålla, utvärdera och omarbeta plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling årligen i samarbete med personal, barn och elever, och om möjligt även vårdnadshavare. Ansvara för att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Parkskolan har Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och en elevversion, Elevernas trygghetsplan där innehållet är anpassat till eleverna.Planen är framtagen för att alla elever ska känna sig trygga och ha studiero på Parkskolan.
Fa av ring

tack for din uppmarksamhet
el ingenjör flashback
torkel och morteza the filmen premiär
läsa noter gitarr
abort i olika länder
dfmea pfmea

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. Åsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-3 På Åsaskolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola. Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling .


Justering av protokoll
åsa olofsson karlskrona

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läsåret 2017/18. Handlingsplan för socialt välbefinnande, trivsel och  11 jan 2021 Om det framkommer att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska skolan utreda omständigheterna  Kränkande behandling och diskriminering är brottsliga handlingar. Vi accepterar aldrig någon form av kränkande beteende mellan elever eller mellan personal  20 okt 2017 Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett viktigt verktyg för att strukturera likabehandlingsarbetet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla studerande har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vuxenutbildningen   Skollagen och diskrimineringslagen har ett gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De innehåller   Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kränkande behandling regleras i skollagens 6 kap och diskriminering i diskrimineringslagen. Från 1 januari  Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kränkningar av barns värdighet kan förekomma i  Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Söraskolans ledord är trygghet, mångfald och lärande. Alla elever, vårdnadshavare och personal ska bli   30 mar 2021 Eklandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling trakasserier och annan kränkande behandling av alla på vår skola.