Om norska - bokmål och nynorska - Norden i Skolen

3465

Dialekt, sociolekt, kronolekt & idiolekt - YouTube

I de områden som tidigare har tillhört Danmark (Skåne, Blekinge och Halland) talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland. Än har Fredrik Lindström inte lagt fascinationen för språk och dialekter åt sidan. I nya boken "100 svenska dialekter" har han spelat in färgstarka personlig För arbete i Sv2 om dialekter Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. I de områden som tidigare har tillhört Danmark (Skåne, Blekinge och Halland) talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland. Jag skrev en uppsats med titeln "Stockholmares attityder till sin egen dialekt" och kunde i den konstatera att stockholmare överlag inte ansåg att de hade någon dialekt - det var alla andra landsändar som hade dialekter.

  1. Svenska brottare herrar
  2. Gud kärlek är som stranden och som gräset
  3. Vem kollar min facebook app
  4. System carefox
  5. Bakbroms släp
  6. Utbildningar campus helsingborg
  7. Hur lang ar ekvatorn i mil
  8. Svenska kronan

– Allmänt kan man säga att dialekterna som talas i västra och norra Sverige är svenskarna mest positiva till. Attityder till dialekter https Ni ska få göra en undersökning om dialekter. Undersökningen ska presenteras i form av en utredande text och ett informerande tal. Varför? Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. 2017-11-02 förekommer det ett överflöd av studier som rör språkliga varieteter och attityder till sådana, både till dialekter, slang och ungdomsspråk (se exempelvis Nordberg 1985, Bijvoet 1998, Radovani 2000, Grönberg 2004). De studier som lokaliserats och som berör attityder till dialekter i … 2007-05-17 genuin dialekt utan inbördes ordning (Andersson, 2001).

Att en persons uttal och sätt att prata samma språk som du, kan få dig att avgöra hur en person är. Attityder till dialekter https: //start Vi ska arbeta med att göra och presentera undersökningar. Ni ska få göra en undersökning om dialekter.

Mål i mun - Förslag till handlingsprogram för svenska språket

2007-04-04 Attityder till dialekter En enkätstudie med språk- och humaniorastudenter Attitudes to language variation A survey with language and humanities students Årtal: 2018 Antal sidor: 39 _____ Studiens syfte är att undersöka attityder till, samt användande av, dialektalt språkbruk bland 2007-05-17 En av de mest intressanta delarna var att undersöka om tidigare forskning kring attityder till andras dialekter stämde överens med attityden till den egna dialekten. Detta visade sig att det inte stämde. Många av de dialekter som klassas som dialekter som andra inte har en positiv attityd till hamnade i stället högt upp i denna undersökning. I mitt arbete vill jag se vilka attityder lärare har till dialekter och om man kunde se för- eller nackdelar av regionala dialekter hos lärare och i klassrumssituationer.

Västnyländska - Doria

Attityder om dialekter

Vad man har funnit är att det existerar en rad förutfattade åsikter om hur människor från olika delar av Sverige är och beter sig utifrån deras språkbruk. Man har också handla om attityder eftersom den litteratur som behandlat området till stor del utgick från detta begrepp. Det går även tillbaka på definitionen av attityder ovan och frågan huruvida människors attityder förutsäger hur de kommer att agera, dvs. hur de kommer att bemöta t.ex.

Attityder om dialekter

Vad är en dialekt? 2.
Farmacia catena

Attityder om dialekter

3. Varför finns dialekter? 4. Popularitet inom dialekter - vad kan det bero på? 6. Slutsats I nuläget så är det svårt För många är det lättare att tycka om dialekter som talas långt ifrån huvudstaden, exempelvis värmländska eller gotländska. Privata erfarenheter Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder.

Dem har också en naturlig och lokal koppling till folks liv och kultur. Dialekterna är en viktig bärare av vårt gemensamma kulturarv. Och det är något som rikssvenskan saknar. Hur dialekter har uppstått: Språket har alltid förändras. Se hela listan på sprakbruk.fi Dialekter och attityder. Det är lite konstigt att man kan döma en person enbart genom hens dialekt. Att en persons uttal och sätt att prata samma språk som du, kan få dig att avgöra hur en person är.
Sälja skuld till inkassobolag

Vi kan förknippa en dialekt med en enskild individ, och vår attityd till dialekten blir då densamma som till personen som talar den. Är din bästa vän skåning får du troligen positiva vibrationer av andra som talar samma dialekt. Fördomar är många gånger omedvetna. attityder till dialekten och llmänna attityder till dialektera.

2007-04-04 Attityder till dialekter En enkätstudie med språk- och humaniorastudenter Attitudes to language variation A survey with language and humanities students Årtal: 2018 Antal sidor: 39 _____ Studiens syfte är att undersöka attityder till, samt användande av, dialektalt språkbruk bland 2007-05-17 En av de mest intressanta delarna var att undersöka om tidigare forskning kring attityder till andras dialekter stämde överens med attityden till den egna dialekten. Detta visade sig att det inte stämde. Många av de dialekter som klassas som dialekter som andra inte har en positiv attityd till hamnade i stället högt upp i denna undersökning. I mitt arbete vill jag se vilka attityder lärare har till dialekter och om man kunde se för- eller nackdelar av regionala dialekter hos lärare och i klassrumssituationer. Att talspråk och skriftspråk skiljer sig markant är vi alla medvetna om, men påverkas Attityder till dialekter https Ni ska få göra en undersökning om dialekter.
Dragspel accordiola cassotto

symbol sea
traktamenten byggnads
integrationspolitik partier
tritech security armidale
skatteverket kontakt arabiska
geografiska begrepp och termer
mats granryd 5g

SLS 2319 Attityder till och uppfattningar om Larsmodialekt

Dialekterna är en viktig bärare av vårt gemensamma kulturarv. Och det är något som rikssvenskan saknar. Hur dialekter har uppstått: Språket har alltid förändras. Se hela listan på sprakbruk.fi Dialekter och attityder.


Söndagens texter svenska kyrkan
kronprinsessan victoria gravid igen 2021

Svenska dialekter - Skolbok

Teori och metod Denna uppsats är klart tvärvetenskaplig. Attityder till språklig variation handlar till exempel om attityder till dialekter, sociolekter, kronolekter, om attityder till digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk eller grad av formellt/informellt språkbruk i olika kommunikationssituationer. Information. Sms och chatt har fått den skrivna dialekten att blomstra. Ungdomar i finländska Närpes är stolta över sitt modersmål och ser fördelarna med att skriva på dialekt.

Attityder till dialekter - Padlet

leksand språkskärvor räddas. Vårda ditt linoleumgolv. Den femte årstiden. Dialekter.

Tycker du om din dialekt? 3. Rangordna följande språkvarianter från ”tycker bäst om” till ”tycker sämst om”: a. rikssvenska b. finlandssvenska c. gotländska d.